Author Archive

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960)

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960)

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960)   * Phân tích điều kiện bùng nổ – Trong những năm 1954-1959, Mỹ-Diệm ra sức phá hoại HĐ Giơ, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta & biến miền Nam thành thuộc địa kiểu […]

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài?

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược  đánh lâu dài? – Đánh lâu dài là phương châm chiến lược của cuộc k/c toàn dân, toàn diện của nhân dân VN chống thực dân Pháp xâm lược, được xác […]

Hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN

Đề bài: Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây, hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN. Trình bày hoàn cảnh ra đời & vai trò của tổ chức đó? Thời gian Tổ chức chính trị 1920 Tổ chức Công hội (SG-CL) 1923 Đảng Lập hiến 1923 […]

Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX)

Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX). Trả lời – Sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực […]

Hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau […]

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam

Đề bài: Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam trên các lĩnh vực: âm mưu cơ bản, vai trò của Mĩ, vai trò của lực lượng Sài Gòn, quốc sách […]

Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)

Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)

Đề bài:  Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc không? Vì sao? Trả lời – Tuyển tập những câu hỏi […]

Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Đề bài: Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ? Hướng dẫn trả lời – ôn thi lịch sử kỳ thi quốc gia Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam […]

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như  thế nào

Đề bài: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như  thế nào ? Trong những biến đổi đó biến đổi nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao? Trả Lời Các nước đông Nam Á: – Đông Nam Á gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, […]

Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng

Đề bài: Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2/1930) Trả Lời + Nói rõ cương lĩnh do NAQ khởi thảo, được trình bày ở HN thành lập Đảng từ 6/1 đến 8/2/1930 tại Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc… + Thấu suốt sự phát […]