Lịch Sử


Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX)

Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX). Trả lời – Sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực […]

Hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau […]

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam

Đề bài: Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam trên các lĩnh vực: âm mưu cơ bản, vai trò của Mĩ, vai trò của lực lượng Sài Gòn, quốc sách […]

Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)

Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954)

Đề bài:  Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc không? Vì sao? Trả lời – Tuyển tập những câu hỏi […]

Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Đề bài: Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ? Hướng dẫn trả lời – ôn thi lịch sử kỳ thi quốc gia Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam […]

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như  thế nào

Đề bài: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như  thế nào ? Trong những biến đổi đó biến đổi nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao? Trả Lời Các nước đông Nam Á: – Đông Nam Á gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, […]

Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng

Đề bài: Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2/1930) Trả Lời + Nói rõ cương lĩnh do NAQ khởi thảo, được trình bày ở HN thành lập Đảng từ 6/1 đến 8/2/1930 tại Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc… + Thấu suốt sự phát […]

Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Tuyển tập các câu hỏi và trả lời kỳ thi quốc gia môn lịch sử. Đề bài:  Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam? Thắng lợi lớn nhất trong […]

Những điểm mới của khởi nghĩa Ba Son

Những điểm mới của khởi nghĩa Ba Son

Đề bài: Trên cơ sở tóm tắt diễn biến và kết quả cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925), hãy nêu rõ những điểm mới của cuộc đấu tranh này. Trả lời – Tháng 8/1925 thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn bãi công, không chịu sữa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp… […]

Phân Tích Quá Trình Tìm Đường Cứu Nước Của Nguyễn Ái Quốc

Phân Tích Quá Trình Tìm Đường Cứu Nước Của Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung sau đổi thành Nguyễn Tất Thành, người sinh ngày 19 – 05- 1890, quê Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước nên Nguyễn Tất Thành sớm có trí đánh đuổi thực dân Pháp, giải […]