Toán học


Tìm hình còn thiếu

Tìm hình còn thiếu

Tìm hình còn thiếu trong hình sau: Chọn trong các phương án sau: Hướng dẫn giải Quy luật: Thấy nếu lấy các hình ở cột 1 đề lên hình ở cột 2 (ô tương ứng với ô) thì khi đó các hình trong ô cột 3 được tô màu như sau: – Nếu các khoảng […]