Vật lý học


Các Vệ Tinh Của Hệ Mặt Trời (Phần 1)

Các Vệ Tinh Của Hệ Mặt Trời (Phần 1)

MỘT SỐ VỆ TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI – I Ganymede: Là vệ tinh lớn nhất của Mộc Tinh và cũng là mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt Trời. Vệ tinh Ganymede có thành phần chủ yếu từ đá silicate và băng đá. Ganymede được phân lớp đầy đủ thành các lớp riêng biệt với một lõi nóng […]