ngày này năm xưa


Ngày này năm xưa 16 – 11

Chuyên mục ngày này năm xưa tập hợp và điểm qua các sự kiện lịch sử cùng ngày được các gia sư lịch sử tổng hợp. Hy vọng nó sẽ là một chuyên mục tốt nhằm mục đích bổ trợ kiến thức cho các em. Để bắt đầu bài viết đầu tiên ta sẽ đến […]