ngày này năm


Ngày này năm xưa 18 tháng 11

Chuyên mục ngày này năm xưa – gia sư môn lịch sử. Sự kiện trong nước: 18 – 11- 1930: Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh gửi cho các cấp Đảng và toàn đảng viên. 18 – 11- 1964: Đại hội 3 pháo cao xạ […]