Tìm hình còn thiếu

Tìm hình còn thiếu trong hình sau:

iq-1

Chọn trong các phương án sau:

iq-2

Hướng dẫn giải

Quy luật: Thấy nếu lấy các hình ở cột 1 đề lên hình ở cột 2 (ô tương ứng với ô) thì khi đó các hình trong ô cột 3 được tô màu như sau:

– Nếu các khoảng hình vành khăn trong 2 ô tương ứng ở cột 1 và 2 cùng màu thì phần hình trong ô ở cột 3 sẽ được tô màu đen.

– Nếu các khoảng hình vành khăn trong 2 ô tương ứng ở cột 1 và 2 khác màu thì phần hình trong ô ở cột 3 sẽ được tô màu trắng.

Với quy luật trên ta chọn phương án B để điền vào ô còn thiếu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply

Other posts