Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam

Đề bài: Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam trên các lĩnh vực: âm mưu cơ bản, vai trò của Mĩ, vai trò của lực lượng Sài Gòn, quốc sách bình định, đối với miền Bắc. Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất? Vì sao?

Trả Lời – gia sư lịch sử

chien-tranh-dac-biet

Lính Mỹ đi càn

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) của đế quốc Mĩ.

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt

(1961 – 1965)

Chiến tranh cục bộ

(1965 – 1968).

Âm mưu cơ bản Dùng người Việt đánh người Việt… Dùng người Mĩ và đồng minh đánh người Việt…
Vai trò của Mĩ Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la… Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la, trực tiếp tham chiến…
Vai trò của lực lượng Sài Gòn Làm nòng cốt … Phối hợp chiến đấu
Quốc sách bình định Dồn dân lập ấp chiến lược… Phản công “tìm diệt” và “bình định”…
Đối với miền Bắc Phá hoại bằng tình báo, gián điệp, phong tỏa… Dùng không quân và hải quân đánh phá…

Nhận xét, so với Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ là bước leo thang chiến tranh xâm lược Việt Nam (Mĩ trực tiếp xâm lược, mở rộng chiến tranh từ miền Nam ra miền Bắc)…

Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược Chiến tranh Việt Nam hóa của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất.

Toàn diện vì Mĩ đánh ta cả về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế. Mở rộng vì không chỉ đánh ta ở miền Nam, rồi mở rộng ra miền Bắc mà ra cả Đông Dương rồi thế giới. Thâm độc vì không chỉ dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương mà còn cô lập ta với đồng minh của ta là Liên Xô, Trung Quốc.

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply